Windeieren bij kippen

Een windei is een ei dat geen kalkschaal heeft. Het ei bestaat enkel uit de vruchtzak met inhoud en is niet levensvatbaar bij bevruchting. Kippen kunnen om verschillende redenen windeieren leggen. Soms incidenteel, maar soms ook gedurende een langere periode.

Oorzaak en gevolgen van een windei

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een kip een windei legt. In de meeste gevallen kan redelijk eenvoudig een vermoedelijke veroorzaker vastgesteld worden. Windeieren kunnen onder meer gelegd worden wanneer de kip:

  • Stress heeft (afwijkende omstandigheden, maar ook ziekte)
  • Een tekort aan calcium heeft (bouwstof voor schaal)
  • Een verminderde calciumopname in de darmen heeft
  • Vitamine D3-gebrek heeft
  • Het egg drop syndroom (EDS) heeft

Het laatstgenoemde syndroom wordt veroorzaakt door een virus overdraagbaar is van kip op kip, maar ook door ander gevogelte op kippen kan worden overgedragen bij contact. Kippen kunnen gevaccineerd worden tegen EDS, maar niet genezen worden wanneer zij al besmet zijn. Isolatie van besmette dieren voorkomt verdere verspreiding van het virus.

Afhankelijk van de oorzaak kan een kip kort of langdurig windeieren leggen. Ook kunnen de verschillende veroorzakers leiden tot andere gezondheidsproblemen bij de kip. Het syndroom is niet behandelbaar, maar de kip kan zelf herstellen tijdens het ruiproces. Het virus kan echter terug blijven keren.

Symptomen van een windei

Windeieren zijn eenvoudig te herkennen. Door het gebrek aan een schaal zijn ze zacht en vaak flink gedeukt.

Legt de kip structureel windeieren, dan wijst dit vrijwel altijd op een verminderde calciumopname of de aanwezigheid van EDS.

Windeieren voorkomen

Windeieren kunnen voorkomen worden door de kip calciumrijk voedsel te geven en stressfactoren te verwijderen. Stress kan verschillende oorzaken hebben: van een ren die te dicht bij een drukke straat staat tot de dagelijkse aanwezigheid van huiskatten en andere roofdieren.

Wordt het windei veroorzaakt door EDS, dan is het zaak om het besmette dier te isoleren en de volledige ren grondig te reinigen.

Een vitamine D3-gebrek kan doorgaans voorkomen worden door de kippen veel buiten te laten. De kip maakt vitamine D3 aan wanneer het in contact komt met direct zonlicht.

Windeieren bij kippen behandelen

De behandeling hangt sterk af van de oorzaak van het probleem. De eerder genoemde maatregelen om windeieren te voorkomen gelden ook als behandeling.

Ligt de oorzaak bij EDS, dan kan ervoor gekozen worden het ruiproces vervroegd te forceren. Doorgaans zorgt dit voor herstel van de klieren die betrokken zijn bij de schaalvorming en daarmee een normale eiproductie.

Middelen tegen windeieren

De kip moet grotendeels zelf herstellen van de problemen die windeiproductie veroorzaken. Toevoegen van extra vitaminen en mineralen aan de voeding kan hierbij helpen. Met name producten met extra calcium of ter ondersteuning van de darmen zijn aan te raden.  Voor EDS bestaat geen medicijn.

 

 

Laat een Reactie achter